Vagyonvédelmi Szabályzat
tartalma és főbb címei

 

 

Általános rendelkezések

 

A szabályzat hatálya

 

A szabályzat kiadásának célja

A rendészeti szerv megbízási szerződés alapján

1.00. A rendészeti szerv hatásköre

 

1.01. A rendészet tagjainak jogai

 

1.02. A rendészet tagja az őrzött területen jogosult

2.00 Kapun történő be- és kilépés módja

 

2.01. Be- és kilépés rendes műszakváltás esetén

 

2.02. Be- és kilépés normál munkarendtől eltérő időben

 

2.03. Be- és kilépés munkaidő alatt munkarendtől eltérő időpontban

 

2.04. Belépés magánügyben

 

2.05. Szabad mozgással rendelkezők

3.00. A helyiségek nyitása-zárása

4.00. Fényképezés, képrögzítés az őrzött területen

5.00. Eljárás a vagyon sérelmére elkövetett bűncselekmény alapos gyanúja esetén

 

5.01. A cég feljelentési kötelezettsége

 

5.02. Eljárás az őrzött területen elkövetett, vagy ott észlelt bűncselekmények esetén

6.00. Üzem nyitása-zárása

7.00. Fokozott biztonságot igénylő helyiségek nyitása és zárása

8.00. Munkavégzéshez szükségtelen anyagok és értékek bevitelének tilalma

9.00. Ruházat és csomag ellenőrzés

10.00. Jármű forgalom

 

10.01. A cég járműveinek forgalma

 

10.02. Idegen személygépkocsik forgalma

 

10.03. Idegen járművek forgalma

11.00. Anyagforgalom ellenőrzése

 

11.01. A bizonylat rend

 

11.02. A kiszállítás ellenőrzése

 

11.03. A telephelyre bevitt anyagok bizonylatolása

 

11.04. Beszállított anyagok átvétele

 

11.05. Intézkedés rendellenesség esetén

12.00 A vagyonbiztonság szabályai

 

12.01. A telephely területének őrzése

 

12.02. A személyi tulajdon megóvása

 

12.03. Az öltözők használata

Mellékletek