Tűzvédelmi Szabályzat
tartalma és főbb címei

 

1. Tűzvédelmi Szabályzat célja, feladata

2. A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya

 

2.1. A szabályzatban meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály

 

2.2. A szabályzatban foglaltak

 

2.3. A szabályzatban foglalt előírásoktól eltérni

3. A tűzvédelem megvalósításáért felelős vezetők és munkavállalók kötelezettségei és jogai

 

3.1. A társaság vezetőjének tűzvédelmi feladatai és jogai

 

3.2. Közvetlen munkahelyi vezetők tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai

 

3.3. Munkavállalók kötelezettségei és jogai

4. Tűzvédelmi felelős feladata

5. Tűzvédelmi oktatás, szakvizsgáztatás

 

5.2. A dolgozók tűzvédelmi oktatása

 

 

5.2.1. Újra felvételes dolgozók oktatása

 

 

5.2.2. Ismétlődő oktatás

 

 

5.2.3. Az oktatás megtörténtének dokumentálása

 

 

5.3.1. Tűzvédelmi alapvizsga

6. Létesítmények, berendezések használatával kapcsolatos szabályok

 

6.1. Általános használati előírások

 

6.2. Tüzelő- és fűtőberendezések

 

6.3. Szellőztetés tűzvédelmi követelményei

 

6.4. Csatornázás tűzvédelmi követelményei

 

6.5. Villamos világító berendezések tűzvédelmi követelményei

 

6.6. Villamos berendezések tűzvédelmi követelményi

 

6.7. Gépi berendezések tűzvédelmi követelményei

 

6.8. Beépített tűzoltó berendezések

 

6.9. Tűzoltó készülékek

 

6.10. Tűzoltó vízforrások

7. Egyes speciális létesítmények tűzvédelmi előírásai

 

7.1. Raktározás és tárolás tűzvédelmi követelményei

 

7.2. Szállítás és vontatás tűzvédelmi követelményei

8. Tűzvédelmi jelző-, figyelmeztető és tiltótáblák elhelyezésével kapcsolatos előírások

9. Alkalmi tűzveszélyes tevékenység végzése

Záró rendelkezések

Mellékletek

 

1. sz. melléklet – Iroda

 

2. sz. melléklet – Tűzriadó terv

 

3. sz. melléklet – Tűzvédelemmel összefüggő fontosabb jogszabályok jegyzéke

 

4. sz. melléklet – Engedély tűzveszélyes munkavégzésére

 

5. sz. melléklet – Ellenőrzési napló a kézi tűzoltó készülékekről

 

6. sz. melléklet – Oktatási napló

 

7. sz. melléklet – Tűzvédelmi ellenőrzési napló