Munkavédelmi Szabályzat
tartalma és főbb címei

 

1. Munkavédelmi Szabályzat célja, feladata

2. A Munkavédelmi Szabályzat személyi és területi hatálya

3. A munkavédelem megvalósításáért felelős vezetők és munkavállalók kötelességei és jogai

4. Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés

5. Az alkalmazás munkavédelmi feltételei

6. A munkavédelmi oktatás rendje

7. Egyéni eszközök

8. Munkavégzésre vonatkozó rendelkezések

9. Munkavédelmi eljárások rendje

10. Az elsősegélynyújtás rendje

11. Munkahelyi balesetek bejelentésének, kivizsgálásának rendje

12. Záró rendelkezések

Mellékletek

 

1. sz. melléklet – Munkavédelemmel összefüggő fontosabb jogszabályok jegyzéke

 

1-2. sz. melléklet – Munkabaleseti jegyzőkönyv és kitöltési utasítás és segédlet

 

4. sz. melléklet – Tevékenységek munkavédelmi veszélyességi osztályai