Leltározási Szabályzat
tartalma és főbb címei

 

 

 

I. Általános rész

1. Leltározási szabályzat célja és tartalma

2. A leltározás alapfogalmai

 

2.1. A leltározás célja

 

2.2. A leltározás fogalma

 

2.3. A leltár fogalma

 

2.4. Leltározási ütemterv

 

2.5. Leltározási utasítás

 

2.6. Leltározási körzet, leltárfelvételi egység

 

2.7. A leltárral szemben támasztott tartalmi és alaki követelmények

 

2.8. A leltározás módja

 

2.9. A leltározás időpontja

3. A leltározásba közreműködők feladata és felelőssége

 

3.1. A társaság vezetőjének feladatai

 

3.2. A leltározás vezetője

 

3.3. Leltár ellenőr

 

3.4. A leltározó (leltárfelelősök) dolgozó(k)

 

3.5. Az analitikus és naplófőkönyvi nyilvántartást végzők feladata

4. A leltározás végrehajtásának előkészítése

 

4.1. A leltározás előkészítése

 

 

4.1.1 A leltározás adminisztratív előkészítése

 

 

4.1.2. Személyi feltételek biztosítása

 

 

4.1.3. A leltározásban résztvevők oktatása

 

 

4.1.4. A tárgyi feltételek biztosítása

 

4.2. Egyéb előkészítési feladatok

 

 

4.2.1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos feladatok

 

 

4.2.2. Készletekkel kapcsolatos feladatok

 

 

4.2.3. A leltározás alaki, tartalmi és technikai feltételeinek biztosítása

5. A leltározás végrehajtása

 

5.1. Eszközök, források leltározása

 

5.2. Mennyiségi leltárfelvétel során alkalmazható nyomtatványok és azok kezelése

 

 

5.2.1. Alkalmazható nyomtatványok

6. Mérlegtételek értékelése

7. Leltári hiányok és többletek rendezése

8. A leltározási bizonylatok megőrzése

Mellékletek

 

1. sz. melléklet – Leltározási ütemterv

 

2. sz. melléklet – Leltározási utasítás

 

3. sz. melléklet – Megbízólevél

 

4. sz. melléklet – Nyilatkozat

 

5. sz. melléklet – Jegyzőkönyv (leltározás megkezdése előtt)

 

6. sz. melléklet – Jegyzőkönyv (leltározás befejezéséről)

 

7. sz. melléklet – Jegyzőkönyv (pénzeszközök és értékcikkek leltározásáról)

 

8. sz. melléklet – Jelentés (a leltárellenőr által végzett ellenőrzésekről)

 

9. sz. melléklet – Leltár

 

10. sz. melléklet – Leltár felvételi jegy és jegyzőkönyv közúti gépjárművek leltározásához

 

11. sz. melléklet – Tárgyi eszközök leltárfelvételi ív gépek, berendezések felvételére

 

12. sz. melléklet – Tárgyi eszköz leltárfelvételi ív és összesítő

 

13. sz. melléklet – Leltárfelvételi ív tartalék motorok felvételére

 

14. sz. melléklet – Kimutatás a tárgyi eszközök hiányairól vagy többletéről

 

15. sz. melléklet – Leltárfelvételi ív és összesítő gyártó eszközök felvételére

 

16. sz. melléklet – Készletek leltárfelvételi íve

 

17. sz. melléklet – Leltárfelvételi ív és összesítő készletek felvételére

 

18. sz. melléklet – Leltárfelvételi jegy ingatlanok (épületek, építmények, telkek) felvételére

 

19. sz. melléklet – Leltárfelvételi jegy áru és göngyöleg felvételére

 

20. sz. melléklet – Leltárfelvételi ív és összesítő áru- és göngyöleg felvételére