Kártérítési Szabályzat
tartalma és főbb címei

 

 

A szabályozás jogi alapja és hatálya

Fogalmi meghatározások

Kártérítési eljárás

 

A kártérítési eljárás megindítása

 

A kártérítési eljárás megindításának határideje

 

A kártérítési eljárás lefolytatása

 

A vizsgálóbiztos feladata

 

Kártérítési tárgyalás

 

Határozat

 

A kártérítés összege

A kártérítési kötelezettség különleges esetei

 

Pénz- és értékkezelők kártérítési felelőssége

 

Leltár felelősség

 

A munkáltató kártérítési felelőssége

 

A munkáltató kártérítési felelőssége a munkaviszony jogellenes megszűnése esetén

 

A munkavállaló kártérítési kötelezettsége a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén

 

A vezető kártérítési kötelezettsége

Záró rendelkezések

Mellékletek

 

1. sz. melléklet – Kártérítési határozat