Titkos megfigyelőrendszert épít a kormány az adatvédelmi hatóság szerint


Forrás: https://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=34808&hirlevel_id=24308

 

Fenntartásait jelezte az adatvédelmi hatóság a nemrég beterjesztett belügyi tárgyú törvénymódosítással kapcsolatban. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke több problémát is jelzett a BM-nek küldött levelében.

A BM új tervezete szorosabb megfigyelés alá vonná az állampolgárokat. Úgy változtatnának a polgárok személyi adatairól szóló törvényen, hogy a jövőben központi helyen tárolhassák az egyes szervek által készített kép- és hangfelvételeket.

Ennek alapján a rendőrség, a közterület-felügyelet, a személyszállítási szolgáltató, a közút kezelője, az útdíjellenőrzésre jogosult szervezetek felvételeit egy, a kormány által rendeletben kijelölendő szervezet ellenőrizné.

A szálláshely-szolgáltatóknak kötelező lenne rögzíteni és tárolni az igénybe vevők nevét, születési helyét, állampolgárságát, édesanyja nevét, másolatot készíteni az okmányaikról. Ezeket az adatokat a nemzetbiztonsági szolgálatok kikérhetik tőlük. Péterfalvi azt írta, hogy bár a jogalkotó úgy mutatja be a jogszabályt, hogy az nem hoz lényeges változást az adatvédelemmel kapcsolatos jogi helyzetben, szerinte ez nem igaz.

Szerinte szinte automatizálná a hozzáférést az egyes hatóságok által készített felvételekhez, "az egyenként történő megkeresések mellőzhetők".
Az adatigénylő szervezetek a tervezet alapján nemcsak utólag igényelhetik a már elkészült kép- és hangfelvételt, hanem folyamatosan, egyidejűleg is megfigyelhetik a központba továbbított felvételeket.

Sőt, az általános keretjellegű engedély alapján a jövőben elkészülő felvételekhez is hozzáférést szerezhetnek. Szerinte "létrejön egy olyan titkos információgyűjtéshez felhasználható, képi megfigyelőrendszer", amely nagy földrajzi területet fed le.

Péterfalvi úgy látja, hogy a tervezet életbelépése a személyes adatok védelméhez való jog "további korlátozását" eredményezi.

Két kiegészítést javasol: az adatfelhasználó minden egyes esetben külön azonosíthatóan dokumentálja, miért kérte ki az adatot, és kérelme az adatok milyen körére vonatkozik. A hatóság pedig hivatalból ellenőrizhesse az adatok felhasználását.

Péterfalvi javasolja, hogy egyes helyeken (pl. templomok, szavazóhelyiségek közelében, politikai gyűléseken) rögzített adatok felhasználását korlátozzák a törvényben. Emellett megjegyezte, hogy azt pedig nem látja indokoltnak, hogy a szálláshelyek másolatokat készítsenek a magyar állampolgárok igazolványairól.

Forrás: index.hu2017-08-10 09:05:21